Disclaimer

Penafian

Semua kandungan yang disediakan dan maklumat yang terdapat di blog ini - https://www.yongnorliza.com ("Perkhidmatan") dan diterbitkan oleh Yong Norliza ("Penulis") adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja.

Pemilik, penulis atau penerbit perkhidmatan ini tidak membuat representasi mengenai ketepatan atau kesempurnaan mana-mana maklumat di blog ini atau di dapati dari mana mana-mana pautan luar yang didapati di blog ini.

Penulis juga tidak bertanggungjawab terhadap kesilapan atau sebarang kekurangan mahupun ketidaktepatan dalam kandungan pada perkhidmatan, juga tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian, kecederaan, atau ganti rugi dari paparan atau penggunaan maklumat yang dikongsikan.

Penulis telah sebaik mungkin menerusi kebolehan dan keupayaan memastikan apa yang dikongsi dan diterbitkan adalah benar sewaktu ianya diterbitkan.

Adalah dengan ini samada secara langsung mahupun tidak langsung, Penulis dan perkhidmatan ini tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa ganti rugi khas, langsung, tidak langsung, berbangkit atau sampingan atau sebarang kerosakan, sama ada dalam tindakan kontrak, kecuaian atau lain-lain tort, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan atau kandungan perkhidmatan.

Pemilik dan penulis blog mempunyai hak untuk membuat penambahan, penghapusan atau pengubahsuaian kepada kandungan pada Perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Juga tidak menjamin bahawa blog ini termasuklah dengan capaian luar bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain.